Rekisteriseloste

1 REKISTERIN PITÄJÄ

Juova Oy
Rialtonkuja 6 A 8
00580 Helsinki

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Rekisterin yhteyshenkilönä toimii:
Riku Honkanen Juova Oy
info(at)asukit.fi

3. REKISTERIN NIMI

Asukit.fi käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilöiden on rekisteröidyttävä palveluun, koska asunto-osakeyhtiöt voivat tallentaa palveluun omaa yhtiötään koskevia tietoja, jotka halutaan suojata yhtiön ulkopuolisilta henkilöiltä. Näin yhtiöt voivat rajata pääsyn omiin tietoihinsa vain haluamilleen rekisteröityneille henkilöille. Rekisteröidyllä henkilöllä on jäsenyyteen tai asiakassuhteeseen perustuva suhde rekisterinpitäjään (henkilötietolain 8 §, kohta 5).

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palveluun rekisteröityneen henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä tiedot asunto-osakeyhtiöstä, johon kyseinen henkilö jollain lailla liittyy.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Palveluun rekisteröityvien henkilöiden itse syöttämät tiedot.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin kaikkiin henkilötietoihin on pääsy ainoastaan palvelun teknisillä ylläpitäjillä. Asunto-osakeyhtiöiden nimetyt yhtiökohtaiset ylläpitäjät saavat pääsyn omaan yhtiöönsä liittyviin henkilötietoihin. Palveluun käytettävä palvelin sijaitsee valvotussa ja suojatussa tilassa. Rekisteröityjen henkilöiden salasanat tallennetaan järjestelmään aina salatussa muodossa.
Etusivulle